gallery/raamatukoja logo copy
gallery/logoosa1 copy
gallery/logoosa2
gallery/logoosa3-3
gallery/annetreivaike3

NB!

2020. aasta detsembris ilmus “Pildikesi Mustjala kihelkonnast”, mis sisaldab ülevaadet Mustjala kandi küladest ja eluolulistest teemadest.Raamat rikastatud fotode ja 20. saj algusest pärit ajaleheartiklitega.

 

 

Pildikesi Valjala kihelkonnast I
Pildikesi Kaarma kihelkonnast III
Pildikesi Püha kihelkonnast
Pildikesi Valjala kihelkonnast II osa
Pildikesi Kaarma kihelkonnast I
Pildikesi Kaarma kihelkonnast II

Saaremaa põlisrahvas püsib tänu eelmistele põlvkondadele, kes pärandasid meile oma mineviku, kultuuri ja murdelise keelekasutuse.

 

Sellel leheküljelel olevad raamatud on koostatud koduloolise uurimustöö tulemusena, ega ole ajaloolised teatmeteosed.

 

 

Anne Trei Raamatukoda

 

Anne Trei Raamatukoda alustas tööd 2015. a oktoobris. Raamatukoja põhi-valdkonnaks on endiseid Saaremaa kihel-kondi käsitlevate kodu-uurimuslike raamatute koostamine ja kirjastamine. Tänaseks on välja antud  kümme "pildikeste" raamatut Saaremaa kihelkondadest. Veel on ilmunud raamat Meenutusi Saaremaa võrkpallist. Lisaks veel mitu raamatut Saaremaast ja saarlastest.

Pildikesi Karja kihelkonnast

Kiirelt pöörlev ajaratas jätab igal hetkel maha pärandkultuuri. Koguneb minevikukillukesi, mida kaasajaga liites moodustub tulevastele põlvkondadele ajalooline mosaiik. Aja mälu võib olla pikk või lühike ja kaduda koos manalasse varisenuga. Minevikust õppides on kergem tulevikus õigeid otsuseid teha, sest juba olnul on kalduvus korduda.

 

 

 

 

Pildikesi Kihelkonna kihelkonnast I
gallery/vorkpallkaas1
gallery/kihelkonnna2
gallery/pildikesi_mustjala_kaan (2)
gallery/leisi kaaned 1
gallery/rahu kaanedvaike
gallery/kooljamaedkaanyks