gallery/logoosa1 copy
gallery/logoosa2
gallery/logoosa3-3
gallery/raamatukoja logo copy
gallery/kaarmaiimustririba
Meenutusi Saaremaa võrkpallist

vol 1 (1923-1990)

 

Pildikeste sarja I raamat, mille kirjutamiseks sai autor tõuke Saaremaa Muuseumi Arhiivraamatu-kogus, kui luges Leisi krooniku Albert Seppeli poolt kirjutatud hindamatult väärtuslikke kroonikaid Leisi ajaloo, etnograafia, kultuurielu ning hariduse kohta. Palju lisamaterjali andsid Mihkel Soonlepa kroonikad ja vanad ajalehed.


Raamatus käsitletakse endist Karja kihelkonda (praegust Leisi valda), selle loodust, kultuuri, pärandkultuuri, murrakut, kohanimesid, kohalikku rahvaluulet, muistendeid ning legende.
Tuuakse noppeid ajaloost (Jõiste küla peksutalgud, revolutsioonilised sündmused Karjas, küüditamine jm). Antakse ülevaade külade ajaloolisest arengust, usuelust ja kirikutest (Karja, Pärsama, Metsküla, Leisi), kalmistutest (Karja, Leisi, Pärsama, Metsküla), majandusest, merendusest, kalandusest, metsan-dusest. Käsitletakse kohalikku tööstust, kaubandust, energeetikat, transporti, postisidet, arhitektuuri, linnuseid, mõisaid, haridust,  tervishoidu, rahvaravi. Raamat sisaldab ka tegudeinimeste eluloolisi fakte ja Karja kihelkonna tähtsündmuste kronoloogiat.

Raamatus antakse põgus ülevaade võrkpallimängu arengust maailmas, Eestis ja Saaremaal.

Kajastatakse Saaremaa võrkpalli kuldseid 60ndaid aastaid ja võrkpallurite tähelepanuväärivaid võrkpallialaseid saavutusi. Legendaarsed treenerid Hugo Mets, Erich Truumure, Sinaida Sillart, Haljand Rüütel pälvivad raamatu lehekülgedel võrkpallipoiste ja -tüdrukute suure tänu.

 

Saaremaa võrkpallist pole varem raamatut avaldatud. Tänu meistersportlase Tarvi Uljase entusiasmile ja eestvedamisele on see nüüd tehtud. Ilmunud on Meenutusi Saaremaa võrkpallist vol 1, seega on jäetud võimalus  võrkpalliraamatu järgmiste vol-lide ilmumisele. Teravat sulge kõigile Saaremaalt sirgunud võrkpallimängijatele oma meenutuste kirjapanekuks!

 

Soodushind 20 EUR (hind enne 25 EUR)

 

Meenutusi Saaremaa võrkpallist vol 1  on koostatud muuseumites, raamatutes, teatmikes, ajakirjanduses, internetis, treenerite märkmete ja piltidele juurde kirjutatud tekstidele ning nimedele tuginedes.  Seepärast esineb raamatus erinevate inimeste poolt kirja pandud arvamusi, sõnu, väljendeid ja nimesid, mida võib mitmeti mõista.

 

Palun saata  tellitava raamatu nimetusega e-mail aadressile:

anne.trei@mail.ee 
Võimalik tellida ka telefonil  55 684 115

 

 

 

 

Väikese väina tamm