gallery/logoosa1 copy
gallery/logoosa2
gallery/logoosa3-3
gallery/raamatukoja logo copy
gallery/kaarmaiimustririba

PILDIKESI KAARMA KIHELKONNAST I

 

Läbi müüdud

 

Kaarma kihelkonna (endise Kaarma valla) kujunemine on olnud väga faktiderikas ja keeruline, seega jagus kogutud materjali mitmele raamatule.

Esimeses osas on käsitletud järgmisi teemasid: Kaarma kihelkond, vald, loodus, haridus. Raamatu teemade valik on tehtud lähtuvalt Kaarma hariduselu väga tähelepanuväärsest osast Saaremaa elus.


Kaarma kihelkonna hariduselu kujunemise skeem asub Kaarma koolide muuseumis ja on ära toodud ka selles raamatus. Tänud Leida Iirele selle skeemi joonistamise eest!
Palju on räägitud Kaarma kihelkonnakoolist, vähem teame seda, et Piilas oli veel teinegi kihelkonnakool, mis kuulus apostlik-õigeusu kirikule. Just viimane saigi Eikla (Äikla) algkooli eelkäijaks.
Kuulus on Kaarma Õpetajate Seminar (1871–1910), mis kasvatas saarlastele köstreid, vallakirjutajaid ja koolmeistreid.
Ministeeriumikoole oli Kaarma kihelkonnas kaks: Kaarma - Suure vallas ja Loonal.
Koolide areng oli keeruline, neid tekkis ja kadus, omavahel konkureerisid luteriusu ja õigeusu koolid, tihti oli ühes külas kaks eriusulist kooli. Kõikide koolide kohta ei õnnestunudki materjali leida, tööpõldu jätkub ka järgmistele uurijatele.

Piltiderikast materjali saab lugeda Abruka, Aste, Elme, Haamse, Hakjala, Hübja, Kaarma, Laadjala, Meedla, Mändjala, Nasva, Pähkla, Randvere, Tõrise, Vaivere koolidest. Kuna koolidega seotud inimesi on palju, on ka detailides eksimisoht olnud suur, sest inimeste mälumahud on erinevad. Sellest hoolimata on ära tehtud suur töö, mis aegade kadudes kipub unustusehõlma jääma. 

 

Seega on suures osas tegemist Kaarma hariduselu kajastava kodu-uurimusliku raamatuga, milles heidetakse põgus pilk ka kihelkonna kujunemisele ja loodusele.


Ilmunud trükis on autori isikliku töö tulemusena kogutud materjali alusel kirjutatud ning ei ole ajalooline teatmeteos vaid populaarne lugemisvara.

 

Raamat läbi müüdud.

 

 

 

Väikese väina tamm

Raamatus on kasutatud mitmete Kaarma kihelkonda uurinud inimeste materjale: Hannes Nellis, Villem Raam, Olavi Pesti, Külli Rikas, Kalle Kesküla, Urve Kirss, Toomas Mägi, Heldi Lember, Leida Iir, Evi Maasik, Aleksander Matt, Albert Seppel, Arnold Allik, Johannes Tuisk, Vladimir Lepik jpt.

Aitäh teile!

Elame olevikust tulevikku, unustamata minevikku.

Minevikusündmused aitavad meil hinnata olnut ja seada sihte tulevikuks. Sageli on nii, et inimesed kaovad ja ühes nendega vajub unustusehõlma hulk väärtuslikku elukogemust, millest järgnevad põlvkonnad võiksid tarkust ammutada.

 

Leida Iir Vaiverest