gallery/logoosa1 copy
gallery/logoosa2
gallery/logoosa3-3
gallery/raamatukoja logo copy
gallery/kaarmaiimustririba

PILDIKESI KAARMA KIHELKONNAST iI

 

Raamatus käsitletavad teemad: asustus, rahva riietus ja rahvarõivad, pärandkultuur, Kaarma murrak, Kaarma kohanimed, Kaarma kihelkonna külad.

Ilmunud raamatu väärtuslikum osa puudutab Kaarma kihelkonna külasid ja on vajalik kõigile nendes külades elavatele inimestele.

 

Raamatusse materjali kogumisel lõid kaasa paljud aktiivsed inimesed Kaarma vallast, Kuressaarest, Tallinnast, Tartust, Pärnust, Lihulast ja mujalt. Endise Kaarma valla ajalehes ilmunud üleskutse peale reageerisid mitmed külaelanikud, kuid kajastamaks kogu suure kihelkonna kõiki külasid, oleks vajalik olnud veelgi suurem aktiivsus. Nii ongi mõne küla kohta raamatus vähe materjali, mis paistab lugejale kohe silma. Autorina  ei tegelenud ma siiski üksikute külade ajaloo uurimisega, vaid eesmärgiks oli koondada raamatusse materjalid Kaarma kihelkonna kohta ning teos avaldatud minuni jõudnud andmete põhjal. Lugemismaterjali on 438 lk.

Soodushind 25 EUR (hind enne 35 EUR)

 

Palun saata  tellitava raamatu nimetusega e-mail aadressile:

anne.trei@mail.ee 
Võimalik tellida ka telefonil  55 684 115
  

 

 

Väikese väina tamm

Tahan tänada inimesi, kelle abita oleks see raamat palju vaesem. Urve Kirss, Kalle Kesküla, Heldi Lember, Vladimir Lepik, Lemmi Saun, Tõnu Munk, Liia Sooäär, Maria Peep, Aima Siil, Arvi Truu, Daisi Tõll, Elina Trave, Eve Strom, Evi Maasik, Heli Ilmjärv, Hilja Kukk, Ilse Au, Urve Pihl, Jaano Pihl, Kalvi Trei, Katrin Äär, Kristi Hints, Leida Iir, Milvi Aru, Malle Saak, Mati Saak, Valdur Saak, Peeter Kuum, Servi Täll, Valter Koost, Veljo Puujalg, Maie Pinnat, Annika Jürviste, Aili Truu, Lea Sepp, Tiiu Raun, Lea Raamat, Karl Allik jt. Kahjuks ei jõudnud raamatu ilmumist ära oodata August Laes ja Lukia Daniljišenko.
 Suure töö on ära teinud ka kohaliku elu kroonikaid koostavad külaseltsid, külade arengukavade koostajad, suguvõsauurijad, Saaremaa Ühisgümnaasiumi abituriendid oma uurimus-töödes. Äramärkimist väärivad Laadjala, Meedla, Kiratsi (Munkade suguvõsa) kroonikad.

Endised ja praegused kodu-uurijad Külli Tänav, Mari Tuulk, Salme Tuulik (Abruka), Vaike Kallas (Aste), Aleksander Matt (Kaarma-Suure vald), Aleksander Aben (Hübja), Karl Laes, Helen Laes (Kaarma), Mari Maastik (Kärdu), Juhan Vahe, Milgete Pihl, (Lahe ja Unimäe), Helmi Pikner, Luule Piibur (Meedla), Anti Liiv (Saia) jt. Tähelepanuvääriv Aleksander Matti töö Kaarma - Suure valla külade uurimisel. Ei jää ta alla Albert Seppelile (Leisi) ega Manivalde Jõgile (Lümanda).