gallery/logoosa1 copy
gallery/logoosa2
gallery/logoosa3-3
gallery/raamatukoja logo copy
gallery/kaarmaiimustririba

PILDIKESI KARJA KIHELKONNAST

 

Pildikeste sarja I raamat, mille kirjutamiseks sai autor tõuke Saaremaa Muuseumi Arhiivraamatu-kogus, kui luges Leisi krooniku Albert Seppeli poolt kirjutatud hindamatult väärtuslikke kroonikaid Leisi ajaloo, etnograafia, kultuurielu ning hariduse kohta. Palju lisamaterjali andsid Mihkel Soonlepa kroonikad ja vanad ajalehed.


Raamatus käsitletakse endist Karja kihelkonda (praegust Leisi valda), selle loodust, kultuuri, pärandkultuuri, murrakut, kohanimesid, kohalikku rahvaluulet, muistendeid ning legende.
Tuuakse noppeid ajaloost (Jõiste küla peksutalgud, revolutsioonilised sündmused Karjas, küüditamine jm). Antakse ülevaade külade ajaloolisest arengust, usuelust ja kirikutest (Karja, Pärsama, Metsküla, Leisi), kalmistutest (Karja, Leisi, Pärsama, Metsküla), majandusest, merendusest, kalandusest, metsan-dusest. Käsitletakse kohalikku tööstust, kaubandust, energeetikat, transporti, postisidet, arhitektuuri, linnuseid, mõisaid, haridust,  tervishoidu, rahvaravi. Raamat sisaldab ka tegudeinimeste eluloolisi fakte ja Karja kihelkonna tähtsündmuste kronoloogiat.

 

Raamat läbi müüdud.

 

 

 

 

Väikese väina tamm

Väljaandes on kasutatud mitmete Karja kihelkonda uurinud inimeste materjale:

Heino Väli, Arvi Truu, Rein Truu, Endel Püüa, Veiko Vihuri, Luigi Unger, Jüri Janno, Anne Nau, Hilja Varvas, Arne Rahu.
Fotodega abistasid Saaremaa Muuseum, Miralda Rahu, Heino Väli, Urve Piik, Nelli Villsaar, Külli Treial, Anne Nau, Ester Sepp, Marika Jürisson, Eiki Samlik jt. Ankeetküsimustele vastasid külavanemad Toomas Rannu (Lõpi), Ants Püüa (Jõiste), Rein Truu (Tutku), Urve Piik (Mujaste), Hellen Lempu (Oitme), Aivar Martin (Räägi), Aino Kanemägi (Angla), Kalmer Jõgi (Meiuste), Rein Ravik (Ratla).

Suured, suured tänud!